Fullsize và tenkeyless khác nhau như thế nào?

Fullsize

Các phím được sắp xếp theo dạng chuẩn với đầy đủ các phím, thích hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Tenkeyless

Dạng bàn phím rút gọn phần numpad, giúp cho khoảng cách giữa chuột và bàn phím gần nhau hơn.