Bàn phím cơ Filco

Chọn bàn phím Filco Minila Air

Trần Nguyên
tháng năm 2017 — 2539 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Phân biệt các ký hiệu trên bàn phím Filco

Lê Minh Dũng
tháng mười 2016 — 1959 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Profile keycap là gì?

Trần Nguyên
tháng sáu 2016 — 2749 lượt xem bàn phím cơgaming gear

NKRO là gì? Làm thế nào để kiểm tra?

Trần Nguyên
tháng sáu 2016 — 6215 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Fullsize và tenkeyless khác nhau như thế nào?

Trần Nguyên
tháng sáu 2016 — 2278 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Các loại switch khác nhau như thế nào?

Trần Nguyên
tháng sáu 2016 — 37175 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Vì sao bàn phím cơ tốt hơn các loại bàn phím khác?

Trần Nguyên
tháng sáu 2016 — 10846 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Bàn phím cơ là gì?

Trần Nguyên
tháng sáu 2016 — 6059 lượt xem bàn phím cơgaming gear

Về chúng tôi

Chúng tôi luôn quan niệm rằng, chia sẻ kiến thức mang chúng ta tới lại gần nhau hơn. Bằng chứng là Phong Cách Xanh luôn cung cấp những thông tin cơ bản / dễ hiểu nhất về bàn phím cơ cũng như các sản phẩm khác.

Follow us: Bàn phím cơ Filco

Blogs

Các từ khóa

Lưu trữ