Bộ sưu tập các dự án đã được thực hiện

Bởi Phong Cách Xanh

Hồ "0" cá

Thành phố buồn

….Một sáng nào nhớ không em? 
Ngày chủ nhật ngày của riêng mình... 
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa 
Người lưa thưa chìm dưới sương mù….

Vũ Điệu Ánh Sáng & Nước
Lộng Lẫy Lung Linh Lấp Lánh Long Lanh  ^_^