Phương thức thanh toán

  • Tiền mặt

  • Quẹt thẻ (miễn phí)

  • Chuyển khoản:

    • Số tài khoản: 0371003781801

    • Chủ tài khoản: Đoàn Trần Nguyên

    • Vietcombank chi nhánh Tân Định, TP Hồ Chí Minh

Trả góp