Card màn hình Asus ROG Matrix RTX 2080Ti Platinum 11G
55.199.000 ₫ 55.199.000 ₫ 55199000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti 11G Sea Hawk EK X
40.499.000 ₫ 40.499.000 ₫ 40499000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Lightning Z 11G
38.489.000 ₫ 38.489.000 ₫ 38489000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce WB 11G
39.499.000 ₫ 39.499.000 ₫ 39499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce 11G
39.499.000 ₫ 39.499.000 ₫ 39499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme 11G
36.999.000 ₫ 36.999.000 ₫ 36999000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti 11G
36.399.000 ₫ 36.399.000 ₫ 36399000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080Ti Hall of Fame 11G
45.479.000 ₫ 45.479.000 ₫ 45479000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080Ti OC White 11G
34.989.000 ₫ 34.989.000 ₫ 34989000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080Ti OC 11G
34.989.000 ₫ 34.989.000 ₫ 34989000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Duke OC 11G
35.859.000 ₫ 35.859.000 ₫ 35859000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio 11G
35.479.000 ₫ 35.479.000 ₫ 35479000.0 VND
Card màn hình Gigabyte RTX 2080Ti Windforce OC 11G
31.899.000 ₫ 31.899.000 ₫ 31899000.0 VND
Card màn hình Gigabyte RTX 2080Ti Gaming OC 11G
34.999.000 ₫ 34.999.000 ₫ 34999000.0 VND
Card màn hình Asus RTX 2080Ti Dual Fan OC 11G
36.469.000 ₫ 36.469.000 ₫ 36469000.0 VND
Card màn hình Asus RTX 2080Ti ROG Strix Gaming OC 11G
37.659.000 ₫ 37.659.000 ₫ 37659000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 EX (1 Click OC) 8G
22.289.000 ₫ 22.289.000 ₫ 22289000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 EX White (1 Click OC) 8G
22.289.000 ₫ 22.289.000 ₫ 22289000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 EX Gamer White (1 Click OC) 8G
22.549.000 ₫ 22.549.000 ₫ 22549000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 SG Edition 8G
23.099.000 ₫ 23.099.000 ₫ 23099000.0 VND