Card màn hình Palit RTX 2080 Super Jetstream 8G
21.830.000 ₫ 21.830.000 ₫ 21830000.0 VND
Card màn hình Palit RTX 2080 Gamerock Premium 8G
21.980.000 ₫ 21.980.000 ₫ 21980000.0 VND
Card màn hình Palit RTX 2070 Dual 8G
13.599.000 ₫ 13.599.000 ₫ 13599000.0 VND
Card màn hình Palit RTX 2060 StormX 6G
8.980.000 ₫ 8.980.000 ₫ 8980000.0 VND
Card màn hình Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G
9.469.000 ₫ 9.469.000 ₫ 9469000.0 VND
Card màn hình Palit GTX 1660 Dual 6G
6.090.000 ₫ 6.090.000 ₫ 6090000.0 VND
Card màn hình Palit GTX 1650 Dual 4G
4.090.000 ₫ 4.090.000 ₫ 4090000.0 VND
Card màn hình Nvidia Titan V
98.000.000 ₫ 98.000.000 ₫ 98000000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro RTX8000
168.989.000 ₫ 168.989.000 ₫ 168989000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro RTX6000
121.499.000 ₫ 121.499.000 ₫ 121499000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro RTX5000
63.799.000 ₫ 63.799.000 ₫ 63799000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro RTX4000
25.519.000 ₫ 25.519.000 ₫ 25519000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P620
4.599.000 ₫ 4.599.000 ₫ 4599000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P6000
129.000.000 ₫ 129.000.000 ₫ 129000000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P600
4.699.000 ₫ 4.699.000 ₫ 4699000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P5000
49.999.000 ₫ 49.999.000 ₫ 49999000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P4000
22.599.000 ₫ 22.599.000 ₫ 22599000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P400
3.799.000 ₫ 3.799.000 ₫ 3799000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P2000
11.199.000 ₫ 11.199.000 ₫ 11199000.0 VND
Card màn hình Nvidia Quadro P1000
8.799.000 ₫ 8.799.000 ₫ 8799000.0 VND