Card màn hình EVGA RTX 2080Ti FTW3 Ultra Gaming 11G
38.990.000 ₫ 38.990.000 ₫ 38990000.0 VND
Card màn hình EVGA RTX 2080Ti Black Edition Gaming 11G
28.990.000 ₫ 28.990.000 ₫ 28990000.0 VND
Card màn hình EVGA RTX 2080 XC Black Gaming 8G
20.490.000 ₫ 20.490.000 ₫ 20490000.0 VND
Card màn hình EVGA RTX 2070 XC Black Gaming 8G
13.990.000 ₫ 13.990.000 ₫ 13990000.0 VND
Card màn hình EVGA RTX 2060 SC Ultra Gaming 6G
10.490.000 ₫ 10.490.000 ₫ 10490000.0 VND
Card màn hình EVGA GTX 1660Ti SC Ultra Gaming 6G
7.990.000 ₫ 7.990.000 ₫ 7990000.0 VND
Card màn hình EVGA GTX 1660 SC Ultra Gaming 6G
6.690.000 ₫ 6.690.000 ₫ 6690000.0 VND
Card màn hình EVGA GTX 1650 SC Ultra Gaming 4G
4.790.000 ₫ 4.790.000 ₫ 4790000.0 VND