Card màn hình Gigabyte Aorus GTX 1660Ti 6G
9.209.000 ₫ 9.209.000 ₫ 9209000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2060 Xtreme 6G
11.279.000 ₫ 11.279.000 ₫ 11279000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2070 8G
17.779.000 ₫ 17.779.000 ₫ 17779000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2070 Extreme 8G
18.559.000 ₫ 18.559.000 ₫ 18559000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080 Xtreme Water Block 8G
31.089.000 ₫ 31.089.000 ₫ 31089000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080 Xtreme Waterforce 8G
31.089.000 ₫ 31.089.000 ₫ 31089000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti 11G
36.649.000 ₫ 36.649.000 ₫ 36649000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme 11G
37.349.000 ₫ 37.349.000 ₫ 37349000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce 11G
39.989.000 ₫ 39.989.000 ₫ 39989000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce WB 11G
39.989.000 ₫ 39.989.000 ₫ 39989000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G
5.049.000 ₫ 5.049.000 ₫ 5049000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 Mini ITX OC 4G
4.649.000 ₫ 4.649.000 ₫ 4649000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 OC 4G
4.719.000 ₫ 4.719.000 ₫ 4719000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G
4.919.000 ₫ 4.919.000 ₫ 4919000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 Gaming 6G
7.089.000 ₫ 7.089.000 ₫ 7089000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 Gaming OC 6G
7.289.000 ₫ 7.289.000 ₫ 7289000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 OC 6G
6.789.000 ₫ 6.789.000 ₫ 6789000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti 6G OC
8.169.000 ₫ 8.169.000 ₫ 8169000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti Gaming OC 6G
8.829.000 ₫ 8.829.000 ₫ 8829000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti Mini ITX OC 6G
8.049.000 ₫ 8.049.000 ₫ 8049000.0 VND