Card màn hình Gigabyte Aorus GTX 1660Ti 6G
9.209.000 ₫ 9.209.000 ₫ 9209000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2060 Xtreme 6G
11.179.000 ₫ 11.179.000 ₫ 11179000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2070 8G
17.299.000 ₫ 17.299.000 ₫ 17299000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2070 Xtreme 8G
18.409.000 ₫ 18.409.000 ₫ 18409000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti 11G
36.399.000 ₫ 36.399.000 ₫ 36399000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme 11G
36.999.000 ₫ 36.999.000 ₫ 36999000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce 11G
39.499.000 ₫ 39.499.000 ₫ 39499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce WB 11G
39.499.000 ₫ 39.499.000 ₫ 39499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G
5.049.000 ₫ 5.049.000 ₫ 5049000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 Mini ITX OC 4G
4.649.000 ₫ 4.649.000 ₫ 4649000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 OC 4G
4.719.000 ₫ 4.719.000 ₫ 4719000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G
4.919.000 ₫ 4.919.000 ₫ 4919000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 Gaming 6G
6.849.000 ₫ 6.849.000 ₫ 6849000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 Gaming OC 6G
6.999.000 ₫ 6.999.000 ₫ 6999000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 OC 6G
6.499.000 ₫ 6.499.000 ₫ 6499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti 6G OC
7.999.000 ₫ 7.999.000 ₫ 7999000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti Gaming OC 6G
8.679.000 ₫ 8.679.000 ₫ 8679000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti Mini ITX OC 6G
8.049.000 ₫ 8.049.000 ₫ 8049000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GTX 1660Ti Windforce 6G
8.299.000 ₫ 8.299.000 ₫ 8299000.0 VND
Card màn hình Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 6G
10.369.000 ₫ 10.369.000 ₫ 10369000.0 VND