Card màn hình MSI GTX 1650 Gaming X 4G
4.990.000 ₫ 4.990.000 ₫ 4990000.0 VND
Card màn hình MSI GTX 1650 Ventus XS 4G OC
4.690.000 ₫ 4.690.000 ₫ 4690000.0 VND
Card màn hình MSI GTX 1660 Gaming X 6G
7.200.000 ₫ 7.200.000 ₫ 7200000.0 VND
Card màn hình MSI GTX 1660 Ventus XS 6G OC
6.690.000 ₫ 6.690.000 ₫ 6690000.0 VND
Card màn hình MSI GTX 1660Ti Gaming 6G
8.690.000 ₫ 8.690.000 ₫ 8690000.0 VND
Card màn hình MSI GTX 1660Ti Ventus XS 6G OC
7.890.000 ₫ 7.890.000 ₫ 7890000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2060 Gaming Z 6G
10.790.000 ₫ 10.790.000 ₫ 10790000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2060 Ventus OC 6G
9.890.000 ₫ 9.890.000 ₫ 9890000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2060 Ventus XS 6G OC
10.119.000 ₫ 10.119.000 ₫ 10119000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2070 Armor 8G OC
15.490.000 ₫ 15.490.000 ₫ 15490000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2070 Gaming X 8G
16.690.000 ₫ 16.690.000 ₫ 16690000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2070 Gaming Z 8G
15.790.000 ₫ 15.790.000 ₫ 15790000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2070 Ventus 8G
15.399.000 ₫ 15.399.000 ₫ 15399000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080 Duke OC 8G
23.990.000 ₫ 23.990.000 ₫ 23990000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080 Gaming X Trio 8G
22.590.000 ₫ 22.590.000 ₫ 22590000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080 Ventus 8G OC
22.990.000 ₫ 22.990.000 ₫ 22990000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti 11G Sea Hawk EK X
37.890.000 ₫ 37.890.000 ₫ 37890000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Duke OC 11G
33.990.000 ₫ 33.990.000 ₫ 33990000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio 11G
34.990.000 ₫ 34.990.000 ₫ 34990000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Lightning Z 11G
38.489.000 ₫ 38.489.000 ₫ 38489000.0 VND