Bộ điều khiển Oculus Touch
3.350.000 ₫ 3.350.000 ₫ 3350000.0 VND
Kính thực tế ảo HTC Vive
16.490.000 ₫ 16.490.000 ₫ 16490000.0 VND
Kính thực tế ảo HTC Vive Pro
40.499.000 ₫ 40.499.000 ₫ 40499000.0 VND
Kính thực tế ảo HTC Vive Pro (HMD Only)
23.490.000 ₫ 23.490.000 ₫ 23490000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Go 32G
6.500.000 ₫ 6.500.000 ₫ 6500000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Go 64G
8.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ 8000000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Quest 128G
16.489.000 ₫ 16.489.000 ₫ 16489000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Quest 64G
13.989.000 ₫ 13.989.000 ₫ 13989000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Rift
9.150.000 ₫ 9.150.000 ₫ 9150000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Rift + Touch
12.489.000 ₫ 12.489.000 ₫ 12489000.0 VND
Kính thực tế ảo Oculus Rift S
13.989.000 ₫ 13.989.000 ₫ 13989000.0 VND