2018
Limited
NZXT Kraken G12 GPU Mounting Kit (Black)
735.000 ₫ 735000.0 VND
Limited
NZXT Kraken G12 GPU Mounting Kit (White)
735.000 ₫ 735000.0 VND
Limited
NZXT AER RGB 140MM Triple pack
2.150.000 ₫ 2150000.0 VND
Limited
NZXT AER RGB 140MM Starterpack
2.250.000 ₫ 2250000.0 VND
Limited
NZXT AER RGB 140MM
820.000 ₫ 820000.0 VND
Limited
NZXT AER RGB 120MM Triple pack
1.905.000 ₫ 1905000.0 VND
Limited
NZXT AER RGB 120MM Starterpack
2.025.000 ₫ 2025000.0 VND
Limited
NZXT AER RGB 120MM
720.000 ₫ 720000.0 VND
Limited
NZXT Kraken Water Cooler X62
4.190.000 ₫ 4190000.0 VND
Limited
NZXT Kraken Water Cooler X42
3.390.000 ₫ 3390000.0 VND
Limited
NZXT Kraken Water Cooler x52
3.949.000 ₫ 3949000.0 VND
Limited
Corsair Fan LL140 RGB Double Pack + Lighting
2.689.000 ₫ 2689000.0 VND
Limited
Corsair Fan LL140 RGB Single
1.089.000 ₫ 1089000.0 VND
Limited
Corsair Fan LL120 RGB Triple Pack + Lighting
3.089.000 ₫ 3089000.0 VND
Limited
Corsair Fan LL120 RGB Single
899.000 ₫ 899000.0 VND
Limited
Corsair Fan HD 140 RGB LED
869.000 ₫ 869000.0 VND
Limited
Corsair Fan ML 140 No LED (Hộp 2 fans)
989.000 ₫ 989000.0 VND
Limited
Corsair Fan ML 120 No LED (Hộp 2 fans)
889.000 ₫ 889000.0 VND
Limited
Corsair H45 - tản nhiệt nước 1x120mm (CPU)
1.479.000 ₫ 1479000.0 VND