Thùng máy Jonsbo U4 (Red) (ATX)
1.949.000 ₫ 1.949.000 ₫ 1949000.0 VND
Thùng máy Jonsbo U4 (Black) (ATX)
1.949.000 ₫ 1.949.000 ₫ 1949000.0 VND
Thùng máy Jonsbo RM 4 (Silver) (ATX)
3.650.000 ₫ 3.650.000 ₫ 3650000.0 VND
Thùng máy Jonsbo RM 3 (Pink) (M-ATX)
2.650.000 ₫ 2.650.000 ₫ 2650000.0 VND
Thùng máy Jonsbo MOD1 Mini (Black - Red) (Mini-ITX)
4.950.000 ₫ 4.950.000 ₫ 4950000.0 VND
Thùng máy Jonsbo MOD1 (Black - Red) (E-ATX)
6.500.000 ₫ 6.500.000 ₫ 6500000.0 VND
Thùng máy Jonsbo MOD1 (Black - Green) (E-ATX)
6.500.000 ₫ 6.500.000 ₫ 6500000.0 VND
Thùng máy Jonsbo C4S (Steel - White) (ATX)
2.010.000 ₫ 2.010.000 ₫ 2010000.0 VND
Thùng máy Jonsbo C4A (Aluminum - Silver) (ATX)
2.230.000 ₫ 2.230.000 ₫ 2230000.0 VND
Thùng máy Jonsbo C2 (Black) (M-ATX)
890.000 ₫ 890.000 ₫ 890000.0 VND
Jonsbo VR2 (Silver) (M-ATX)
2.650.000 ₫ 2.650.000 ₫ 2650000.0 VND
Jonsbo VR2 (Black) (M-ATX)
2.650.000 ₫ 2.650.000 ₫ 2650000.0 VND
Jonsbo V4 (Silver) (M-ATX)
1.440.000 ₫ 1.440.000 ₫ 1440000.0 VND
Jonsbo UMX5 (Silver) (E-ATX)
5.610.000 ₫ 5.610.000 ₫ 5610000.0 VND
Jonsbo UMX5 (Black) (E-ATX)
5.610.000 ₫ 5.610.000 ₫ 5610000.0 VND
Jonsbo UMX4W (Silver) (ATX)
3.490.000 ₫ 3.490.000 ₫ 3490000.0 VND
Jonsbo UMX3W (Silver) (M-ATX)
2.450.000 ₫ 2.450.000 ₫ 2450000.0 VND
Jonsbo UMX3W (Black) (M-ATX)
2.490.000 ₫ 2.490.000 ₫ 2490000.0 VND
Jonsbo UMX1 PLUS (Silver) (Mini-ITX)
2.050.000 ₫ 2.050.000 ₫ 2050000.0 VND
Jonsbo U4 (White) (ATX)
2.120.000 ₫ 2.120.000 ₫ 2120000.0 VND