Thùng máy Xigmatek Aquarius (ATX)
1.999.000 ₫ 1.999.000 ₫ 1999000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Ares (No Fan) (M-ATX)
749.000 ₫ 749.000 ₫ 749000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Aura Black (ATX)
1.499.000 ₫ 1.499.000 ₫ 1499000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Aura White (ATX)
1.699.000 ₫ 1.699.000 ₫ 1699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Gemini (No Fan) (M-ATX)
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Iris (No Fan) (ATX)
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Nemesis Black (No Fan) (ATX)
749.000 ₫ 749.000 ₫ 749000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Nemesis White (No Fan) (ATX)
799.000 ₫ 799.000 ₫ 799000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Poseidon (ATX)
1.099.000 ₫ 1.099.000 ₫ 1099000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Prosper (No fan) (E-ATX)
1.999.000 ₫ 1.999.000 ₫ 1999000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Scorpio (2 Fan X9) (M-ATX)
669.000 ₫ 669.000 ₫ 669000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Scorpio TG (M-ATX)
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Sirocon II (ATX)
889.000 ₫ 889.000 ₫ 889000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Venom (ATX)
999.000 ₫ 999.000 ₫ 999000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Venom R (ATX)
1.199.000 ₫ 1.199.000 ₫ 1199000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Venom X (ATX)
1.099.000 ₫ 1.099.000 ₫ 1099000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Zest (ATX)
2.899.000 ₫ 2.899.000 ₫ 2899000.0 VND