Ổ cứng WD Ultrastar 8TB DC HC320
9.059.000 ₫ 9.059.000 ₫ 9059000.0 VND
Ổ cứng WD Red PRO 6TB - WD6003FFBX
6.699.000 ₫ 6.699.000 ₫ 6699000.0 VND
Ổ cứng WD Red 4TB - WD40EFRX
3.419.000 ₫ 3.419.000 ₫ 3419000.0 VND
Ổ cứng WD Red 1TB - WD10EFRX
1.629.000 ₫ 1.629.000 ₫ 1629000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 8TB - WD8003FRYZ
11.549.000 ₫ 11.549.000 ₫ 11549000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 6TB - WD6002FRYZ
9.349.000 ₫ 9.349.000 ₫ 9349000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 4TB - WD4002FYYZ
7.019.000 ₫ 7.019.000 ₫ 7019000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 2TB - WD2005FBYZ
3.799.000 ₫ 3.799.000 ₫ 3799000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 1TB - WD1005FBYZ
2.699.000 ₫ 2.699.000 ₫ 2699000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 12TB - WD121KRYZ
14.849.000 ₫ 14.849.000 ₫ 14849000.0 VND
Ổ cứng WD Gold (Enterprise) 10TB - WD101KRYZ
13.749.000 ₫ 13.749.000 ₫ 13749000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 6TB - WD60EZRZ
5.059.000 ₫ 5.059.000 ₫ 5059000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 5TB - WD50EZRZ
5.290.000 ₫ 5.290.000 ₫ 5290000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 4TB - WD40EZRZ
3.009.000 ₫ 3.009.000 ₫ 3009000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 3TB - WD30EZRZ
2.349.000 ₫ 2.349.000 ₫ 2349000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 2TB - WD20EZRZ
1.689.000 ₫ 1.689.000 ₫ 1689000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 1TB - WD10EZRZ
1.099.000 ₫ 1.099.000 ₫ 1099000.0 VND
Ổ cứng WD Blue 1TB - WD10EZEX
1.122.000 ₫ 1.122.000 ₫ 1122000.0 VND
Ổ cứng WD Black 6TB - WD6003FZBX - 7200rpm
7.009.000 ₫ 7.009.000 ₫ 7009000.0 VND
Ổ cứng WD Black 6TB - WD6002FZWX
7.009.000 ₫ 7.009.000 ₫ 7009000.0 VND